leg DE basis voor duurzaam samenwerken

Als arts of paramedicus weet u dat samenwerken moeilijkheden en conflicten kan geven, maar ook dat het vooral veel kansen en mogelijkheden biedt. Beperk de kans op problemen en doorloop samen een - geaccrediteerd - Fundamed-proces. Daarmee krijgt u inzicht in elkaars persoonlijkheid en opvattingen en worden verschillen duidelijk. U bespreekt samen onder leiding van de procescoach - soms diepgaand - alle relevante onderwerpen als: toekomstvisie, praktijkorganisatie, aanspreken, managementtaken, huisvesting, vakanties, personeel, besluitvorming, patiëntenbeleid, overlegstructuur, ziekte & arbeidsongeschiktheid, winstverdeling ... Doe dat vóór u een nieuwe samenwerking aangaat, bij toetreding van een collega of verbeter de basis van uw bestaande samenwerking. Want samenwerken is leven met verschillen!

Samenwerken is (leren) leven met verschillen
Samenwerken met een 'kopie' van uzelf, levert - met alle respect voor uw kwaliteiten - niet veel extra op. Terwijl het er juist om gaat elkaar aan te vullen en kennis, ervaring, vaardigheden, competenties te kunnen delen.

‌In verschillen zit aan de ene kant juist de meerwaarde, maar anderzijds brengen die in een samenwerking de risico's met zich mee. Hoe voorkom je dan problemen? Hoe maak je de juiste keuze, niet alleen in de keus van de collega('s) maar ook qua afspraken over de inhoudelijke, de meer 'harde' thema's tot en met de samenwerkingsovereenkomst.

‌De LHV onderschrijft het belang van preventie en sloot begin 2017 een samenwerkingsovereenkomst met ons en verleende huisartsen accreditatie voor deelname aan een Fundamed-proces. Inmiddels geldt dat ook voor orthodontisten, fysiotherapeuten en verloskundigen. 
Lees meer
Nieuwe maat? Hoe weet je of je bij elkaar past
Zonder twijfel kent u collega's waar het niet lekker loopt in de praktijk. Waar ze met 'weinig plezier' samenwerken. En alleen nog uit het contact met de patiënten hun energie halen. Waar de sfeer in de praktijk 'geïnfecteerd' is.

‌Toch zijn deze collega's in het verleden ook met goede moed en vertrouwen in elkaar begonnen. Waarom loopt 't dan toch tegelmatig mis? En, belangrijker, wat kunt ú - alsnog - doen om dat te voorkomen? Want voor een goed functionerende praktijk bent u als collega's samen verantwoordelijk.

‌In de Kernwaarden en Kerntaken van de huisartsenzorg staat: 'voor elke arts geldt dat hij/zij er (mede) verantwoordelijk voor is dat de organisatie waarin hij/zij zorg levert op orde is'. En zouden andere (para)medische beroepers dat heel anders zien ...?
Lees meer
Hans de Roos, procescoach Fundamed
De medische wereld is al ruim 35 jaar mijn werkterrein: als adviseur van artsen bij vestiging, associatie en dissociatie en onderhandelaar namens apotheekhoudende huisartsen; verantwoordelijk voor marketing, communicatie en pr bij een aan de beroepsorganisaties van artsen verbonden financiele dienstverlener (OLMA); sinds 2000 als MfN-registermediator en procescoach van dierenartsen, fysiotherepeuten, huisartsen, orthodontisten, tandartsen en verloskundigen; van 2011 t/m 2017 SKM-klachtbehandelaar; sinds 2018 lid van het  Tuchtcollege van de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators (STM).

‌De procescoach begeleidt deelnemers op weg naar een nieuwe of in een bestaande samenwerking. Zo legt u onder mijn leiding of van een van mijn collega-procescoaches (alsnog) een goed fundament en maakt u heldere afspraken, noodzakelijk voor een duurzame samenwerking, het voorkomen van samenwerkingsproblemen en werkplezier. 
Heeft úw samenwerking koorts?
Vraagt u zich af of uw samenwerking 'koortsvrij' en gezond is? Meet dan binnen 5 minuten, gratis en anoniem de temperatuur van uw samenwerking. ‌Bent u ARTS OF PARAMEDICUS, ga dan naar: praktijkthermometer.nl, beantwoord 23 stellingen met 'eens, oneens of neutraal', geef bij 2 vragen een rapportcijfer en zie de uitkomst: 'geen koorts, verhoging, koorts of hoge koorts'. 

‌- HUISARTSEN i.s.m. de LHV: samenwerkingsthermometer.nl
‌- ‌FYSIOTHERAPEUTEN i.s.m. het KNGF: diagnosesamenwerking.nl
‌- DOKTERSASSISTENTEN i.s.m. de
‌NVDA: ‌nvda-teamthermometer.nl
Samenwerkingsproblemen voorkomen beter dan ze oplossen
Samenwerkingsproblemen blijken 'altijd' over dezelfde thema’s te gaan. Dan is het toch verstandiger die onderwerpen goed door te spreken vóór er problemen ontstaan of al bij de start? Fundamed doet precies dat. Met een ervaren procescoach worden al die potentiële struikelblokken besproken, soms diepgaand. En dat gebeurt steeds met alle leden van de samenwerking aan tafel. Zo ontstaat zicht op elkaars ideeën, wensen en verwachtingen en 'wie die ander is'. En wordt de basis gelegd voor duurzaam samenwerken.
Contact
U kunt ons - ook buiten kantooruren - bellen van maandag tot en met zaterdag.
085 - 130 87 30‬
06 - 53 570 252