leg DE basis voor duurzaam samenwerken

Als arts of paramedicus weet u dat samenwerken moeilijkheden en conflicten kan geven, maar ook dat het vooral veel kansen en mogelijkheden biedt. Beperk de kans op problemen en doorloop samen een Fundamed-proces. Daarmee krijgt u inzicht in elkaars persoonlijkheid en opvattingen over het vak, de praktijkvoering, de praktijk en worden verschillen duidelijk. Doe dat vóór u een nieuwe samenwerking aangaat, bij toetreding van een collega of verbeter de basis van uw bestaande samenwerking. Want samenwerken is leven met verschillen!

Samenwerken, is leven met verschillen. Hoe weet je of je matcht?
Samenwerken met een 'kopie' van jezelf, levert niet veel extra op. In verschillen immers zit de meerwaarde: elkaar aanvullen in kennis, ervaring, vaardigheden en competenties delen. Tegelijkertijd brengen verschillen risico's met zich mee. Hoe voorkom je dan problemen? Hoe maak je de juiste keuze qua persoon, hoe verhouden zich onderling verwachtingen, opvattingen, wensen en kijk op 't vak, de praktijk, de toekomst, welke afspraken  ........

‌Fundamed is een preventief proces als basis voor een gefundeerde keus van een maat. Het biedt artsen en paramedici inzicht in hun verschillen en gelegenheid te bepalen of ze daarmee kunnen leven. Inzichtgeven is een doel, niet de samenwerking koste wat kost tot stand brengen. Soms gaat daardoor een voorgenomen samenwerking niet door. Tijdens het proces gemaakte afspraken en afgesproken acties worden vastgelegd. 

‌Als onderdeel van het proces wordt vaak ook de maatschaps-overeenkomst gemaakt. Dat in nauwe samenwerking met mr. David Renkema (oud LHV-jurist).

‌Met de LHV is sinds 2017 een samenwerkingsovereenkomst.
Lees meer
Samen én met een goed team.
Zonder twijfel kent u praktijken waar het niet lekker loopt. Waar ze met 'weinig plezier' werken en alleen nog uit het contact met de patiënten hun energie halen. Dat zit niet zelden in de onderlinge verhoudingen binnen het team. 

Een goed functionerend team en een prettige sfeer zijn noodzakelijk voor optimale zorg en werkplezier in de hele praktijk. Om u daarbij te kunnen helpen, werken we samen met twee specialisten op het terrein van Verbindend Leiderschap en van de Talenten Motivatie Analyse (TMA).‌

Lees meer
Hans de Roos ontwikkelde Fundamed
De medische wereld, met name de eerstelijn, is ruim 35 jaar mijn werkterrein, als: adviseur van artsen bij vestiging, associatie, dissociatie; met de LHV onderhandelaar namens apotheekhoudende huisartsen; sinds 2000 MfN-registermediator en vanaf 2004 Fundamed-procescoach van dierenartsen, fysiotherepeuten, huisartsen, orthodontisten, tandartsen en verloskundigen. Verder: 2011-2017: klachtbehandelaar Stichting Kwaliteit Mediators; 2018-2023: lid Tuchtcommissie Stichting Tuchtrechtspraak Mediators; 2023-heden: lid Beroepscommissie Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn.

‌De Fundamed-procescoach begeleidt u vóór de start van een nieuwe of uitbreiding van uw bestaande samenwerking. Zodat ieder van u kan bepalen of er een match is. Zo wordt een goed fundament gelegd, met heldere afspraken voor een duurzame samenwerking, werkplezier en beperken sterk het risico op samenwerkings-problemen.
Heeft úw samenwerking koorts?
Vraagt u zich af of uw samenwerking 'koortsvrij' en gezond is? Meet dan binnen 5 minuten, gratis en anoniem de temperatuur van uw samenwerking. ‌Bent u ARTS OF PARAMEDICUS, ga dan naar: praktijkthermometer.nl, beantwoord 23 stellingen met 'eens, oneens of neutraal', geef bij 2 vragen een rapportcijfer en zie de uitkomst: 'geen koorts, verhoging, koorts of hoge koorts'. 

‌- HUISARTSEN i.s.m. de LHV: samenwerkingsthermometer.nl
‌- ‌FYSIOTHERAPEUTEN i.s.m. het KNGF: diagnosesamenwerking.nl
‌- DOKTERSASSISTENTEN i.s.m. de
‌NVDA: ‌nvda-teamthermometer.nl
Samenwerkingsproblemen voorkomen beter dan ze oplossen
Samenwerkingsproblemen blijken 'altijd' over dezelfde thema’s te gaan. Dan is het toch verstandiger die onderwerpen goed door te spreken vóór er problemen ontstaan of al bij de start? Fundamed doet precies dat. Met een ervaren procescoach worden al die potentiële struikelblokken besproken, soms diepgaand. En dat gebeurt steeds met alle leden van de samenwerking aan tafel. Zo ontstaat zicht op elkaars ideeën, wensen en verwachtingen en 'wie die ander is'. En wordt de basis gelegd voor duurzaam samenwerken.
Contact
U kunt ons - ook buiten kantooruren - bellen van maandag tot en met zaterdag.
085 - 130 87 30‬
06 - 53 570 252