Wat kost het,
‌hoe lang duurt 't, 
‌krijg ik er punten voor..?

Een Fundamed-proces vraagt tenminste 3 tot 4 dagdelen. Hoelang precies hangt af van het aantal deelnemers, de onderlinge gedachtewisselingen en ingebrachte thema’s. De doorlooptijd kan worden afgestemd op de planning en het tijdspad van de samenwerking. Bijeenkomsten worden 'bij u op locatie' gehouden.
‌ 
Moet er ook een samenwerkingsovereenkomst worden gemaakt, dan kan een gespecialiseerde juridisch adviseur aanschuiven. Afhankelijk van de aard en omvang van de juridische werkzaamheden, kan de jurist van uw beroepsorganisatie bij het opstellen of checken van de overeenkomst betrokken worden

De kosten van een Fundamed-proces bestaan uit het uurtarief van de procescoach à € 165,- (exclusief 21% btw en eventuele ledenkorting). Dat tarief wordt in rekening gebracht voor de uren van de bijeenkomsten, tijd voor voorbereiding en uitwerking en een vaste tegemoetkoming in reiskosten. En dat is het! Die reiskostenvergoeding bedraagt 2 x 1/2 uur reistijd vice versa en géén kilometervergoeding. Omdat de totale kosten worden omgeslagen over alle deelnemers, hangt ieders bijdrage dus af van het aantal deelnemers. 

‌Huisartsen die lid zijn van de Landelijke Huisartsen Vereniging ontvangen op grond van de samenwerkingsovereenkomst met de LHV een ledenkorting van 15%. Verloskundigen en fysiotherapeuten krijgen, op basis van afspraken met het KNGF respectievelijk de KNOV, korting op het uurtarief. Ook voor doktersassistenten die lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Dokters Assistenten (NVDA) geldt een ledenkorting bij deelname aan een training of workshop.

‌Voor huisartsen is Fundamed geaccrediteerd met 1 punt voor elk uur van de gezamenlijke bijeenkomsten. Aan orthodontisten en fysiotherapeuten werden op een vergelijkbare manier PE-punten toegekend. Voor tandartsen kan accreditatie bij de KNMT en voor verloskundigen bij de KNOV worden aangevraagd.

‌De kosten zijn voor vrijgevestigde beroepsbeoefenaren in beginsel fiscaal aftrekbaar. Overleg daarover met de eigen belastingadviseur is altijd aan te raden.
We bellen met plezier even terug
Als u uw naam en telefoonnummer of e-mailadres stuurt, eventueel vertelt wanneer u te bereiken bent, dan nemen wij contact met ú op.
Bedankt voor uw verzoek! 
‌Wij zullen spoedig contact met u opnemen.
Verstuur
Heeft úw samenwerking koorts?
Vraagt u zich af of uw samenwerking 'koortsvrij' en gezond is? Meet dan binnen 5 minuten, gratis en anoniem de temperatuur van uw samenwerking. ‌Bent u ARTS OF PARAMEDICUS, ga dan naar: praktijkthermometer.nl, beantwoord 23 stellingen met 'eens, oneens of neutraal', geef bij 2 vragen een rapportcijfer en zie de uitkomst: 'geen koorts, verhoging, koorts of hoge koorts'. 

‌- HUISARTSEN i.s.m. de LHV: samenwerkingsthermometer.nl
‌- ‌FYSIOTHERAPEUTEN i.s.m. het KNGF: diagnosesamenwerking.nl
‌- DOKTERSASSISTENTEN i.s.m. de
‌NVDA: ‌nvda-teamthermometer.nl
Samenwerkingsproblemen voorkomen beter dan ze oplossen
Samenwerkingsproblemen blijken 'altijd' over dezelfde thema’s te gaan. Dan is het toch verstandiger die onderwerpen goed door te spreken vóór er problemen ontstaan of al bij de start? Fundamed doet precies dat. Met een ervaren procescoach worden al die potentiële struikelblokken besproken, soms diepgaand. En dat gebeurt steeds met alle leden van de samenwerking aan tafel. Zo ontstaat zicht op elkaars ideeën, wensen en verwachtingen en 'wie die ander is'. En wordt de basis gelegd voor duurzaam samenwerken.
Contact
U kunt ons - ook buiten kantooruren - bellen van maandag tot en met zaterdag.
088 - 282 85 00
06 - 53 570 252