beter voorkomen, dan oplossen

Dat preventie belangrijk is, hoef ik u als zorgprofessional niet uit te leggen. En dat geldt ook bij samenwerken! Voorkomen is beter dan problemen oplossen. Daarom begeleiden we u bij het leggen van een solide basis voor een nieuwe of (alsnog) een goed fundament onder een bestaande samenwerking. Zodat er een grondslag is voor duurzaam samenwerken en de kans op onderlinge problemen wordt beperkt. Hoe werkt dat?

‌De basis van Fundamed is een interactief proces, waarbij (aanstaande) samenwerkingspartners, onder leiding van een ervaren procescoach, met elkaar praten over ‘kernthema’s’. Dat zijn onderwerpen die essentieel zijn voor de inhoud, de vorm en de personen van een samenwerking. En waarover overleg en afstemming noodzakelijk is. 

‌De Checklist, een lijst van vragen over die kernthema’s, vormt de basis. Voorbeelden van thema's zijn: welke verwachtingen; waarom samenwerken; waarover zorgen; de toekomst; besluitvorming; taken en winst verdelen; elkaar aanspreken; een communicatieplan; wat bij defungeren .... en nog veel meer. Elke deelnemer bereidt zich individueel voor door de Checklist in te vullen. Niet om in te leveren maar puur voor zichzelf, als geheugensteun bij de bijeenkomsten waarin de uitkomsten worden uitgewisseld en (soms diepgaand) besproken.

De procescoach begeleidt dit proces, zorgt voor input, monitort de (meta)communicatie en geeft feedback. Hierdoor wordt:
- inzicht gekregen in elkaars verwachtingen, ideeën, meningen, wensen, doelen en mogelijkheden
- een test- en leertraject voor de onderlinge communicatie doorlopen
- geoefend met samenwerken
- zicht op elkaars persoonlijkheid en karakter gekregen
‌- de basis voor duurzaam samenwerken gelegd of duidelijk dat er onoverkomelijke verschillen zijn

‌Een Fundamed-proces resulteert in:
- actiepunten; zaken waarvoor nog uitwerking, overleg of afspraken nodig zijn en waarmee u buiten de bijeenkomsten aan de slag gaat; 
- afspraken op papier; een blauwdruk van wat u samen vindt en wilt, een leidraad voor de toekomst;
‌en kan desgewenst resulteren in: 
‌- de maatschaps- of andere samenwerkingsovereenkomst. 

NIEUW: sinds 2023 werken we samen met het het kantoor van mr. David Renkema. Hij is eerstelijnszorgjurist en was bij de Landelijke Huisartsen Vereniging jarenlang verantwoordelijk voor maatschaps- en andere overeenkomsten.

‌Na elke bijeenkomst komt - bij nieuwe samenwerkingen - de vraag ‘Doorgaan of niet?’ aan de orde. Ziet een deelnemer onvoldoende basis voor een levensvatbare samenwerking, dan eindigt voor diegene in beginsel het proces. De overblijvende deelnemers bepalen dan of ze doorgaan met de voorgenomen samenwerking. 
Lees verder
We bellen met plezier even terug
Als u uw naam en telefoonnummer of e-mailadres stuurt, eventueel vertelt wanneer u te bereiken bent, dan nemen wij contact met ú op.
Bedankt voor uw verzoek! 
‌Wij zullen spoedig contact met u opnemen.
Verstuur
Heeft úw samenwerking koorts?
Vraagt u zich af of uw samenwerking 'koortsvrij' en gezond is? Meet dan binnen 5 minuten, gratis en anoniem de temperatuur van uw samenwerking. ‌Bent u ARTS OF PARAMEDICUS, ga dan naar: praktijkthermometer.nl, beantwoord 23 stellingen met 'eens, oneens of neutraal', geef bij 2 vragen een rapportcijfer en zie de uitkomst: 'geen koorts, verhoging, koorts of hoge koorts'. 

‌- HUISARTSEN i.s.m. de LHV: samenwerkingsthermometer.nl
‌- ‌FYSIOTHERAPEUTEN i.s.m. het KNGF: diagnosesamenwerking.nl
‌- DOKTERSASSISTENTEN i.s.m. de
‌NVDA: ‌nvda-teamthermometer.nl
Samenwerkingsproblemen voorkomen beter dan ze oplossen
Samenwerkingsproblemen blijken 'altijd' over dezelfde thema’s te gaan. Dan is het toch verstandiger die onderwerpen goed door te spreken vóór er problemen ontstaan of al bij de start? Fundamed doet precies dat. Met een ervaren procescoach worden al die potentiële struikelblokken besproken, soms diepgaand. En dat gebeurt steeds met alle leden van de samenwerking aan tafel. Zo ontstaat zicht op elkaars ideeën, wensen en verwachtingen en 'wie die ander is'. En wordt de basis gelegd voor duurzaam samenwerken.
Contact
U kunt ons - ook buiten kantooruren - bellen van maandag tot en met zaterdag.
085 - 130 87 30‬
06 - 53 570 252