Fundamed-proces, workshops, trainingen

Het belang van een goed functionerende samenwerking en een op elkaar ingespeeld praktijkteam wordt niet snel overschat. Het is van levensbelang voor elke praktijk. 

Een maatschap of ander samenwerkingsverband van (para)medici
‌Het Fundamed-proces legt een fundament onder uw samenwerking, maar het is géén mediation! De procescoach leidt en begeleidt het proces aan de hand van de Checklist, stelt vragen, zorgt voor input in de gedachtewisselingen en monitort alle aspecten van de onderlinge communicatie. En we doen dat niet alleen bij de start van een nieuwe maar ook met een bestaande samenwerking. Met als doel heldere afspraken over inhoud, doel en toekomst van de samenwerking en de praktijk, een stabiele en duurzame samenwerkingsrelatie en het voorkomen van samenwerkingsproblemen in de toekomst. Aan de hand de Checklist worden alle relevante thema's (soms diepgaand) besproken en onderling afgestemd. Onderlinge verschillen naar inhoud en personen worden zichtbaar en bespreekbaar gemaakt. Bij een nieuwe samenwerking kunt u zo bepalen of u wel de juiste partners bent voor elkaar. Er is een aanpak voor huisartsen, tandartsen, orthodontisten, dierenartsen, fysiotherapeuten en verloskundigen.

Uw assistenten, medewerkers, praktijkteam of praktijk
‌Een op elkaar ingespeeld en goed functionerend team is essentieel voor de kwaliteit van de zorg en de sfeer in de praktijk. Dat belang hoeven we u vast niet uit te leggen. Daarom hebben we programma's ontwikkeld, workshops/trainingen, die gericht zijn op een goede onderlinge samenwerking, verstandhouding en taakverdeling. Ook als het gaat om verschillende praktijken die samengaan in één samenwerkingsverband of gaan werken onder één dak. Waar de aanstaande collega's elkaar nog niet (goed) kennen en soms wel beelden van elkaar hebben.

Voor elke situatie maken we een programma op maat. Ook de locatie - altijd 'bij u' - kiezen we in overleg. Om een indruk te geven, hieronder een korte typering van programma's zoals we die geven. Oh ja, niet te vergeten, trefwoorden voor al onze programma's zijn: interactief, zelf doen en ervaren, en leuk, er wordt altijd ook gelachen! 

Een voor allen
Na het volgen van deze training ben je in staat jouw bijdrage te leveren aan het optimaliseren van de samenwerking met je medeteamleden. Je verkent en herkent je eigen rol in het samenwerken met die medeteamleden, andere collega’s en de werkgever(s) en krijgt zicht op individuele wensen en behoeften. Je leert hoe je samen een gemeenschappelijk doel kunt bereiken.‌

Teamvorming
‌Begeleiding van assistentes van solopraktijk naar 'samen onder een dak'. Elkaar anders leren kennen. Verkennen van de eigen rol in het kader van de toekomstige samenwerking, helder krijgen van individuele wensen en vormgeven aan een gemeenschappelijk doel. Wat is de rol en betekenis van de Communicatiemuur.

Communiceren 
‌Zo'n 80% van communicatie is non-verbaal. Wat betekent dat wanneer je per e-mail communiceert. Wat is de rol van de context van verzender en ontvanger. Wat betekent luisteren en hoe doe je dat goed. Wat is het verschil tussen standpunten en belangen. Wat is de rol van emotie en perceptie.

Samenwerken
‌Stel je voor dat je met jouw team een reis maakt in een luchtballon. Je zweeft met z’n allen boven de Stille Oceaan. De wind blaast jullie in westelijke richting. Er is echter wat mis. Helemaal bovenin is een lek ontstaan waar je onmogelijk bij kunt voor reparatie. Langzaam verliest de ballon hoogte. En de gondel kan hoogstens een dag blijven drijven voor hij zinkt. Er is besloten zoveel mogelijk uitrusting over boord te gooien. Misschien dat dan een van de eilandjes bereikt kan worden. Maar wát moet je wegdoen. Om daar te overleven, heb je verschillende spullen nodig ..........

‌De keus van het programma is afhankelijk van uw wensen en de situatie. Wat is het doel, wat wilt u ermee bereiken? Gaat het om een bestaand team en wilt u de samenwerking tussen teamleden optimaliseren? Wilt u een training voor een groep of voor de hele praktijk en alle medewerkers? Is het team monodisciplinair of multidisciplinair? Hoe liggen de onderlinge verhoudingen, is er sprake van fricties? Gaat u misschien samenwerken met een of meer collega's bijvoorbeeld onder één dak? Of neemt u de praktijk en de medewerkers van een collega over? Zijn opleidingsniveau en verantwoordelijkheden vergelijkbaar of juist heel verschillend? En om hoeveel personen gaat het eigenlijk? Ook de kosten zijn sterk afhankelijk van de groepsgrootte, wensen, duur, timing, locatie, catering e.d. met dien verstande dat wij, als betrekkelijk kleine organisatie, weinig last hebben van hoge overheadkosten.

‌Wilt u weten wat voor uw doel en situatie de mogelijkheden zijn, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Doe een terugbelverzoek via 'Wij bellen u graag terug' rechts op deze pagina of verstuur een bericht via het contactfomulier onder 'Contact met ons' rechtsbovenaan.

Lees verder
We bellen met plezier even terug
Als u uw naam en telefoonnummer of e-mailadres stuurt, eventueel vertelt wanneer u te bereiken bent, dan nemen wij contact met ú op.
Bedankt voor uw verzoek! 
‌Wij zullen spoedig contact met u opnemen.
Verstuur
Heeft úw samenwerking koorts?
Vraagt u zich af of uw samenwerking 'koortsvrij' en gezond is? Meet dan binnen 5 minuten, gratis en anoniem de temperatuur van uw samenwerking. ‌Bent u ARTS OF PARAMEDICUS, ga dan naar: praktijkthermometer.nl, beantwoord 23 stellingen met 'eens, oneens of neutraal', geef bij 2 vragen een rapportcijfer en zie de uitkomst: 'geen koorts, verhoging, koorts of hoge koorts'. 

‌- HUISARTSEN i.s.m. de LHV: samenwerkingsthermometer.nl
‌- ‌FYSIOTHERAPEUTEN i.s.m. het KNGF: diagnosesamenwerking.nl
‌- DOKTERSASSISTENTEN i.s.m. de
‌NVDA: ‌nvda-teamthermometer.nl
Samenwerkingsproblemen voorkomen beter dan ze oplossen
Samenwerkingsproblemen blijken 'altijd' over dezelfde thema’s te gaan. Dan is het toch verstandiger die onderwerpen goed door te spreken vóór er problemen ontstaan of al bij de start? Fundamed doet precies dat. Met een ervaren procescoach worden al die potentiële struikelblokken besproken, soms diepgaand. En dat gebeurt steeds met alle leden van de samenwerking aan tafel. Zo ontstaat zicht op elkaars ideeën, wensen en verwachtingen en 'wie die ander is'. En wordt de basis gelegd voor duurzaam samenwerken.
Contact
U kunt ons - ook buiten kantooruren - bellen van maandag tot en met zaterdag.
085 - 130 87 30‬
06 - 53 570 252