HET PRAKTIJKTEAM

Wat is een goed functionerende samenwerking zonder een op elkaar ingespeeld praktijkteam wordt niet snel overschat. Het is van levensbelang voor elke praktijk. 

Het team
‌Een op elkaar ingespeeld en goed functionerend team is essentieel voor de kwaliteit van de zorg en de sfeer in het team of op de praktijk. Daarom bieden we samen met specialisten op het terrein van het werken in teams in medische en paramedische praktijken, de volgende verdiepingen:
‌- Verbindend Leiderschap 
‌- TMA: inzicht in de drijfveren van je gedrag
‌‌
VERBINDEND LEIDERSCHAP
‌Je werkt met je hoofd en niet zelden onder druk. Het is veel schakelen, veel verantwoordelijkheid en hard werken. Gevoelens en emoties zie je wel, maar er wat mee doen, komt er vaak niet van. Je moet door! 

Wat leer je?
Je wordt je meer bewust van je innerlijke zelf, leert patronen te doorbreken en te communiceren vanuit kracht en innerlijke stevigheid. Samen onderzoek je de oorsprong van eventuele kwesties, leert verbindend te communiceren en werkt aan een veilige basis voor samenwerking. Zacht zijn op de mens en hard op de inhoud, maakt het veiliger om elkaar aan te spreken. Vertrouwen groeit, waardoor meer verbinding en begrip, meer plezier en voldoening plus een optimaal resultaat!

Het resultaat?
o Denken en doen in contact met je lijf en gevoel; 
‌o Communiceren zonder oordeel; 
‌o Benutten van je volledige potentieel in het belang van jezelf en de samenwerking; 
‌o Versterken van de onderlinge band en de synergie;
o Samenwerken met meer energie, plezier en flow, wat leidt tot een beter resultaat.

Voor wie?
Verbindend Leiderschap is voor maatschappen, teams of praktijken die willen leren hoe je trouw blijft aan jezelf, keuzes maakt vanuit innerlijke stevigheid en zo onderlinge samenwerking verbetert. Je bent bereid te onderzoeken wat de impact van een situatie is op je gevoel, wat dat met je doet ten opzichte van je omgeving en hoe je daar verbindend over kunt communiceren. Je durft kritisch naar jezelf te kijken en echt te luisteren naar ‘de ander’.

Opzet
Het traject bestaat uit individuele intakegesprekken, gezamenlijke sessies, individuele ontwikkelingsgesprekken en begeleiding bij ‘echte’ overleggen. De doorlooptijd is zo'n 9 maanden. Een jaar na afronding is er een evaluatie. 

De coach is gecertificeerd en een geregistreerd intervisiebegeleider, met een brede oriëntatie. Vooral de gezondheidszorg was en is haar werkveld. 

TMA. INZICHT IN DE ONBEWUST DRIJFVEREN VAN GEDRAG
Benieuwd waarom de één snel beslist en de ander eerst moet wikken en wegen? Benieuwd waarom de één vol energie een verandering ingaat en de ander die eerst rustig wil onderzoeken? Benieuwd wat úw voorkeursgedrag is en dat van de collega(’s)? Dat inzicht wordt verkregen met behulp van de Talenten Motivatie Analyse (TMA). Die methode is wetenschappelijk onderbouwd, gebaseerd op de behoeftetheorie van Henry A. Murray, Amerikaans psycholoog, dat iedereen - onbewust - bepaalde behoeften heeft.

Zicht op de verschillen
Met TMA worden de onbewuste behoeften op drijfveren inzichtelijk. De daaruit voortvloeiende talenten geven inzicht in de aanleg om bepaalde competenties te ontwikkelen. De analyse zegt iets over voorkeursgedrag, er is geen goed of fout. Waar wordt iemand blij van, wat geeft energie? In welke mate is er behoefte te ondersteunen en helpen? Ligt de focus op het resultaat of op het proces? En is het voorkeursgedrag autonoom of groepsgericht.

Zulke inzichten helpen zowel bij de keus van een samenwerkingspartner als bij het samenwerken. U herkent beter waarom er energie ontstaat en waardoor irritatie. Inzicht in de eigen en elkaars drijfveren leidt tot begrip. Begrip voor de manier van reageren, keuzes maken, samenwerken en de uitvoering van werkzaamheden.

Individuele talenten binnen het team
Een team-TMA, zowel voor een maatschap als voor een praktijkteam, begint met een intake en het invullen van gevalideerde onlinevragenlijst gekoppeld aan 22 drijfveren. In een online afspraak met de TMA-professional wordt er betekenis gegeven aan de uitkomsten van de analyse. Per drijfveer krijgt u inzicht in eigen behoeften en voorkeursgedrag. Wilt u weten hoe uitkomsten zich vertalen naar de aanleg om bepaalde competenties te ontwikkelen? Dan koppelen we de uitkomsten aan specifieke competenties. Het instrument onderscheidt er 53, met per competentie gedragsvoorbeelden op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

Teamkracht en -kwetsbaarheden
Op basis van individuele talentenanalyses wordt een teamrapportage opgesteld. Vervolgens wordt in een teamsessie onder leiding van de TMA-professional inzicht gekregen in elkaars talenten en valkuilen. Waar ligt de kracht van het team en waar liggen risico’s. Inbegrepen is een TMA-portal waar u op een rustig moment de rapportage van talenten en competenties kunt lezen.

Kosten
De TMA-professional kent de zorg van binnen uit en werkt als praktijkmanager bij huisartsenpraktijken (2015-heden). Vooraf wordt telefonisch besproken wat met de teamsessie‌ wordt beoogd. Op basis daarvan kan eerst een offerte worden gemaakt. Afhankelijk van het aantal deelnemers vraagt een team-TMA 2-3 uur.

‌Wilt u - vrijblijvend - meer weten, bel ons op 085 - 130 87 30 of mail via het contactformulier rechtsbovenaan.
Lees verder
We bellen met plezier even terug
Als u uw naam en telefoonnummer of e-mailadres stuurt, eventueel vertelt wanneer u te bereiken bent, dan nemen wij contact met ú op.
Bedankt voor uw verzoek! 
‌Wij zullen spoedig contact met u opnemen.
Verstuur
Heeft úw samenwerking koorts?
Vraagt u zich af of uw samenwerking 'koortsvrij' en gezond is? Meet dan binnen 5 minuten, gratis en anoniem de temperatuur van uw samenwerking. ‌Bent u ARTS OF PARAMEDICUS, ga dan naar: praktijkthermometer.nl, beantwoord 23 stellingen met 'eens, oneens of neutraal', geef bij 2 vragen een rapportcijfer en zie de uitkomst: 'geen koorts, verhoging, koorts of hoge koorts'. 

‌- HUISARTSEN i.s.m. de LHV: samenwerkingsthermometer.nl
‌- ‌FYSIOTHERAPEUTEN i.s.m. het KNGF: diagnosesamenwerking.nl
‌- DOKTERSASSISTENTEN i.s.m. de
‌NVDA: ‌nvda-teamthermometer.nl
Samenwerkingsproblemen voorkomen beter dan ze oplossen
Samenwerkingsproblemen blijken 'altijd' over dezelfde thema’s te gaan. Dan is het toch verstandiger die onderwerpen goed door te spreken vóór er problemen ontstaan of al bij de start? Fundamed doet precies dat. Met een ervaren procescoach worden al die potentiële struikelblokken besproken, soms diepgaand. En dat gebeurt steeds met alle leden van de samenwerking aan tafel. Zo ontstaat zicht op elkaars ideeën, wensen en verwachtingen en 'wie die ander is'. En wordt de basis gelegd voor duurzaam samenwerken.
Contact
U kunt ons - ook buiten kantooruren - bellen van maandag tot en met zaterdag.
085 - 130 87 30‬
06 - 53 570 252